Mentenanta sisteme stingere cu sprinklere si hidranti

Lucrarile de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră sunt efectuate numai de catre personal care detine certificat de competenta profesionala în acest sens, respectiv pentru ocupaţia Tehnician pentru sisteme si instalaţii de limitare si stingere a incendiilor, cod COR 724206.

La nivelul societăţii există personal care deţine certificate de competenţă profesională, astfel încât cumulat, acoperă, la nivelul suplimentului descriptiv, toate unităţile de competenţă specifice. La efectuarea lucrărilor de instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, cu excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră se vor respecta prevederile legislaţiei, normativelor, reglementărilor tehnice şi standardelor în vigoare precum şi specificaţiile tehnice ale echipamentelor utilizate.

Definiţii/Terminologie

  - Instalaţii de stins incendii tip sprinkler – instalaţie automată de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor care folosesc ca agent de stingere apa;
  - Sprinklere – dispozitive folosite în instalaţii fixe de stingere a incendiilor, în scopul detectării şi localizării incendiilor;
  - Sistem de declanşare a sprinklerelor – ansamblu de piese care închide etans orificiul de trecere a apei şi care deschide la incendiu la o anumită temperatură, 
  - Aparat de control şi semnalizare  (ACS-uri) – aparat ce se montează pe conducta principală de alimentare cu apă şi care are rolul de control a instalaţiei şi de semnalizare în caz de incendiu; ACS-urile pot fi apa / apa sau aer / apa;
  - Stingere a incendiilor – totalitatea acţiunilor de limitare şi întrerupere a procesului de ardere prin utilizarea de metode, procedee şi mijloace specifice;
  - Hidrant – un dispozitiv fix cu robinet racordat la conductele de distribuţie a apei sub presiune, care permite alimentarea furtunurilor pentru stins incendii.

Serana Security Systems este licentiata conform autorizatiei A 1612 /15.12.2011 pentru efectuarea lucrarilor de"instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera" si desfasoare lucrari de instalatii / mentenanta in toate judetele tarii. 

 Documente de referinţă

  - Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcţii.
  - Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendiilor.
  - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.
  - Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 87/2010 – pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.
  - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-05.
  - Specificaţii tehnice ale echipamentelor utilizate.

Pentru o evaluare tehnica va rugam sa ne contactati:

Cladirea Camin Poarta 2, Port Constanta, Constanta

Tel: 0341.806.933 Fax: 0341.819.412 office@seranasecurity.ro

Ing. Nicu Serban 0723.035.639