Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitate fizica

Analiza de risc la securitate fizica reprezinta activitatea prin care se identifica amenintarile si vulnerabilitatile ce pot aduce prejudicii  valorilor detinute de o anumita unitate, sau care pot periclita integritatea corporala, libertatea sau chiar viata unei persoane. Scopul acestei analize consta in stabilirea masurilor necesare pentru limitarea sau eliminarea riscurilor de securitate identificate. Toate masurile necesare si aplicabile sunt materializate printr-o documentatie intocmita conform legii, in cadrul unui proces standardizat de management al riscului.

Compania noastra detine personal autorizat si cu experienta necesara pentru a intocmi analize de risc la securitate fizica. Astfel, de-a lungul timpului am colaborat cu numerosi clienti,precum: magazine, fabrici, operatori amanet, bijuterii, depozite, obiective industriale etc, rezultatele fiind satisfacatoare pentru toti cei care au apelat la serviciile noastre.

Conform art. 2 alin (1) din Legea 333/2003: “Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.”

Asadar, toate societatile care se regasesc in precizarile din legea mentionata anterior sunt obligate sa realizeze aceasta analiza de risc la securitate fizica. Mai exact, societatile comerciale infiintate dupa data de 16.06.2012 sunt obligate sa intocmeasca aceasta analiza de risc la momentul inceperii activitatii, iar cele infiintate inainte de 16.06.2012 pot intocmi analiza de risc pana la data de 01.07.2016. Incalcarea prevederilor legale este considerata contraventie si se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre 5.000 si 10.000 ron. 

Apeleaza cu incredere la colegul nostru.

Vizitati si Magazinul Online cu peste 3000 de produse.

Legislatie in analiza de risc la securitate fizica

Evaluare de risc la securitate fizica

Cine efectueaza aceasta analiza de risc la securitate fizica? Acest serviciu poate fi prestat numai de catre evaluatorii de risc inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica (RNERSF). Analiza se risc trebuie intocmita inaintea instituirii tuturor masurilor de securitate necesare si poate fi revizuita in mai multe cazuri:

In maxim 30 de zile din momentul in care s-au modificat caracteristicile functionale, arhitecturale sau obiectul de activitate al unitatii respective
In maxim 60 de zile de la aparitia unei probleme de securitate in cadrul unitatii respective
Cel putin o data la 3 ani

Pentru clasificarea riscurilor, surselor de risc si tratamentelor de risc se va utiliza o matrice, adaptata in functie de  contextsi alte circumstante.

Documentaţia  privind analiza de risc cuprinde:

 a) raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

 b) grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

 c) documentele-suport.

 Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde:

 a) nominalizarea unităţii, obiectul de activitate al acesteia şi scopul evaluării;

 b) amplasarea geografică a unităţii, vecinătăţi, căi de acces, alţi factori externi

cu impact asupra activităţii unităţii;

 c) cadrul organizaţional intern, politici şi responsabilităţi privind securitatea

fizică a unităţii beneficiare;

 d) sursele de risc la securitatea fizică, zonele de impact, evenimentele produse

şi cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluată, precum şi potenţialele

consecinţe asupra persoanelor şi activităţii;

 e) analizarea riscurilor identificate;

 f) estimarea riscurilor la securitatea fizică;

 g) stabilirea cerinţelor, măsurilor şi mecanismelor de securitate pentru

sistemul ce urmează a fi implementat, de ordin structural, tehnic, tehnologic şi

operaţional;

 h) estimarea costurilor de securitate, în funcţie de măsurile de securitate

propuse şi nivelul de risc asumat;

 i) concluziile raportului, în care se propun una sau mai multe opţiuni de

tratare a riscurilor în vederea încadrării în domeniul acceptabil al riscului de

securitate fizică.

Pentru mai multe detalii despre analiza de risc la securitate fizica, ofertele si tarifele noastre , va rugam sa ne contactati!